• tre_em_hom_nay_the_gioi_ngay_mai
  • tieng_trong_ngay_khai_truong80
  • ky_niem_ngay_khai_truong84
  • Tập thể CBGV,NV nhà trường
  • Lãnh đạo xã Đức Giang tặng quà 3 trường nhân ngày 20/11/2017
  • bgh
  • ĐHCĐ
  • tieng_trong_ngay_khai_truong86
  • co_giao_nhu_me_hien
  • IMG_2230
ĐC: Thôn Mồ , Xã Đức Giang ,Yên Dũng