Hướng về ngày 20/11, trường mầm non Đức Giang đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn thu hút đông đảo cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia